Entenem la intervenció terapèutica com un espai d’intercomunicació entre el nen i el terapeuta, on és imprescindible crear un vincle de confiança per tal d’afavorir la comunicació emocional. Amb els més petits treballem des del joc simbòlic per tal de promoure i ajudar-los en el seu benestar i desenvolupament global.

JOVES

L’objectiu principal és aconseguir un espai terapèutic on es senti escoltat, comprés i on se l’accepti tal i com és.

A partir d’aquí podrem intervenir en tot allò que està dificultant el seu desenvolupament i dotar-lo d’habilitats per tal de que pugui afrontar les seves dificultats.

ATENEM

  • Problemes del Neurodesenvolupament: Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, Trastorns de l’Espectre Autista, Pluridiscapacitats.
  • Problemes Específics d’Aprenentatge: Dislèxia, discalculia, disgrafia
  • Problemes Emocionals:  Depressió, ansietat, pors, dol i pèrduda, trastorns adaptatius, trastorn per estrès postraumàtic.
  • Problemes de Conducta i d’Autocontrol.
  • Trastorns de l’eliminació.

  • Bulling: assetjament escolar

OFERIM

  • Avaluació i diagnòstic.
  • Intervenció terapèutica individualitzada.
  • Assessorament, suport i orientació familiar.
  • Intervenció terapèutica grupal en Autoestima, Habilitats Socials, comunicació i expressió emocional.