MODEL D’ATENCIÓ GLOBAL

Un Equip d’especialistes amb una mirada àmplia.

A Psiquecugat comptem amb un equip de psicòlogues generals sanitaries especialistes en l’atenció psicològica als infants i adolescents. 

Els infants en el seu procés de desenvolupament es poden trobar amb diferents dificultats que els poden generar conflicte i malestar, ja sigui provocades per un problema del neurodesenvolupament o bé per situacions generades pel seu entorn.

Per determinar l’orígen d’aquestes dificultats és important realitzar una avaluació psicològica que ens orientarà en la nostra intervenció, que té com a objectiu promoure el benestar i desenvolupament global del nen i la nena.

Entenem la intervenció terapèutica com un espai d’intercomunicació entre el nen i el psicòleg infantil, on és imprescindible crear un vincle de confiança per tal d’afavorir la comunicació emocional.  Crearem un ambient motivador, mitjançant el joc i la creativitat, i abordarem les seves dificultats i els farem de guia per a que puguin desenvolupar habilitats d’afrontament.

A Psiquecugat, la familia, trobareu un espai en el que el nostre equip de psicòlogues infantils, amb una mirada àmplia, us guiarà, acompanyarà i orientarà per a que pogueu entendre allò de li passa al vostre fill/a i que d’aquesta manera els pogueu ajudar.

Així, realitzem un abordatge multidisciplinar entre els diferents membres de l’equip, per tal de garantir que el nen o adolescent és atés de manera integral.

COM TREBALLA EL PSICÒLEG INFANTIL

 • Realitzem una Primera visita amb la familia (a partir dels 12 anys aconsellem que vinguin acompanyats de l’infant). En aquesta visita ens explicareu el motiu que us porta a consultar, acollirem el vostre malestar i farem una revisió de la història vital del nen i la familia i us donarem la nostra primera impressió. 
 •  Es realitzaran visites d’avaluació amb l’infant en funció del cas.
 • Sessió de devolució amb els pares, on la psicòloga infantil transmet les seves impressions i a partir d’aquí es podran establir els objectius d’intervenció terapèutica.
 • Revisons períodiques amb la familia per tal d’anar orientant la intervenció.
 • Realitzem un treball coordinat amb l’escola i qualsevol altre professional implicat en el cas, per tal de poder garantir una intervenció global.

ADOLESCENTS

L’adolescència és una etapa complexe en la que apareixen canvis físics, psicològics, emocionals i socials de forma ràpida.

A tots ens costa realitzar i afrontar canvis. L’adolescent sent que tot està canviant, està en una muntanya  emocional i de vegades li costa processar de forma adequada.

A Psiquecugat oferim a l’adolescent un espai terapèutic on es senti escoltats, comprés i a on se l’accepta tal i com és sense prejudicis.

El nostre equip de psicòlogues  té com a objectiu ajudar a l’adolescent a gestionar tots aquests canvis, dotant-lo d’estratègies que l’ajudin a compendre’s i a acceptar-se i així poder formar adequadament la seva identitat i arribar a la independència psicològica i social.

En aquest procés les figures parentals sou molt importants. Pares i mares us podeu sentir molt perduts quan els vostres fills i filles entren a l’adolescència. A Psiquecugat us ajudarem i us donarem eïnes per millorar la vostra comunicació i això repercutirà positivament en la vostre relació.

ATENEM

 • Problemes del Neurodesenvolupament: Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, Trastorns de l’Espectre Autista, Pluridiscapacitats.
 • Problemes Específics d’Aprenentatge: Dislèxia, discalculia, disgrafia
 • Problemes Emocionals:  Depressió, ansietat, pors, dol i pèrduda, trastorns adaptatius, trastorn per estrès postraumàtic.
 • Problemes de Conducta i d’Autocontrol.
 • Trastorns de l’eliminació.

 • Bulling: assetjament escolar

OFERIM

 • Avaluació i diagnòstic.
 • Intervenció terapèutica individualitzada.
 • Assessorament, suport i orientació familiar.
 • Intervenció terapèutica grupal en Autoestima, Habilitats Socials, comunicació i expressió emocional.