UN EQUIP D ‘ESPECIALISTES AMB UNA MIRADA ÀMPLIA    

A Psiquecugat comptem amb un equip de psicòlegs generals sanitaris especialistes en l’atenció  psicològica als infants i joves. Això ens permet aplicar un model d’atenció global

Així, realitzem un abordatge multidisciplinar entre els diferents membres de l’equip per tal de garantir que el nen o l’adolescent és atès de manera integral. 

COM TREBALLEM AMB L’INFANT O L’ADOLESCENT?

 • Realitzem avaluació, diagnòstic i tractament  de diferents patologies o problemes que estigui patint l’infant.
 • Des de tots els àmbits on es desenvolupa: Per nosaltres és molt important poder avaluar i intervenir en tots els àmbits on es desenvolupa l’infant, ja que pensem que influeixen de forma activa en les dificultats que pugui estar presentant.   

Per això treballem de forma coordinada amb la família, l’escola i qualsevol altre professional extern que també estigui implicat en el cas.                                                                                                                                                                                                  

El nostre model d’intervenció segueix el model sistèmic, és per aquest motiu que per nosaltres el treball amb la família és igual d’important que el treball individual amb l’infant.

Entenem la intervenció terapèutica com un espai d’intercomunicació entre el nen i el terapeuta, on és imprescindible crear un vincle de confiança per tal d’afavorir la comunicació emocional. Amb els més petits treballem des del joc simbòlic per tal de promoure i ajudar-los en el seu benestar i desenvolupament global.

JOVES

L’objectiu principal és aconseguir un espai terapèutic on es senti escoltat, comprés i on se l’accepti tal i com és.

A partir d’aquí podrem intervenir en tot allò que està dificultant el seu desenvolupament i dotar-lo d’habilitats per tal de que pugui afrontar les seves dificultats.

ATENEM

 • Problemes del Neurodesenvolupament: Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, Trastorns de l’Espectre Autista, Pluridiscapacitats.
 • Problemes Específics d’Aprenentatge: Dislèxia, discalculia, disgrafia
 • Problemes Emocionals:  Depressió, ansietat, pors, dol i pèrduda, trastorns adaptatius, trastorn per estrès postraumàtic.
 • Problemes de Conducta i d’Autocontrol.
 • Trastorns de l’eliminació.

 • Bulling: assetjament escolar

OFERIM

 • Avaluació i diagnòstic.
 • Intervenció terapèutica individualitzada.
 • Assessorament, suport i orientació familiar.
 • Intervenció terapèutica grupal en Autoestima, Habilitats Socials, comunicació i expressió emocional.