A Psiquecugat realitzen avaluació, diagnòstic i tractament dels diferents problemes de l’aprenentatge a les diferents etapes escolars.

La intervenció psicopedagògica va dirigida a:

  • Diagnòstic i tractament específic de les necessitats educatives especials.
  • Abordatge dels problemes d’aprenentatge: Dislèxia, dificultats en la lecto escriptura, Trastorn Específic del llenguatge(TEL),
  • Orientació educativa i vocacional.
  • Dèficit intel·lectual o cognitiu
  • Tècniques per millorar l’atenció, la memòria i la concentració.
  • Assessorament i orientació familiar en pautes i reforç dels hàbits d’estudi.