A Psiquecugat som especialistes en l’àmbit de la Discapacitat Intel.lectual i oferim una atenció multidisciplinar a les persones amb Discapacitat Intel.lectual i a les seves families

Entenem la discapacitat com un problema del neurodesenvolupament que fa que les persones tinguin ritmes de funcionament diferents,  malgrat això per nosaltres totes les  persones amb discapacitat tenen: capacitats, preferències, somnis i necessitats particulars com qualsevol de nosaltres i pensem que tenen la possibilitat de progressar si els hi donem els suports adequats i necessaris.

És en aquest punt en el que nosaltres volem enfocar la nostra atenció, adaptant-nos a la necessitat de cada persona segons el seu grau de discapacitat i veient a la persona des de una perspectiva global en les nostres intervencions amb l’objectiu final de millorar la seva qualitat de vida.

Que Oferim?

  • En relació a la persona: avaluació i diagnòstic, psicoteràpia individual, logopèdia, tractament psicofarmacològic, suport i orientació social, tallers i grups de treball (Cura d’un mateix, Autoestima, Habilitats socials)

 

  • En relació a la família: Informació, orientació i suport.

 

  • En relació a l’entorn: Coordinació i assessorament a l’escola, serveis tutelars, residències i centres de dia