El centre

CENTRE PLURIDISCIPLINAR DE PSICOLOGIA A SANT CUGAT

Psiquecugat és un centre multidisciplinar de l’àmbit de la psicologia i l’educació, que té com a finalitat donar suport terapèutic especialitzat a nens, adolescents i adults.

PROFESSIONALS ESPECIALISTES I COORDINADES

Està format per un equip de professionals col·legiades i especialitzades en diferents disciplines que treballa de forma coordinada per tal de tenir una visió global de la persona.

SATISFEM LES NECESSITATS DE LA PERSONA
Amb aquesta coordinació, oferim els beneficis del tractament de diferents patologies o trastorns, amb la finalitat d’aconseguir l’equilibri i el benestar emocional.
COM TREBALLEM?

LA MIRADA ÀMPLIA DEL MODEL BIOPSICOSOCIAL

Entenem a la persona en la seva globalitat i fem èmfasi en la importància dels factors biològics, psicològics i socials per poder entendre el seu funcionament. Aquest és el nostre mètode de treball, basat en el model Biopsicosocial.

Entenem a la persona en la seva globalitat i fem èmfasi en la importància dels factors biològics, psicològics i socials per poder entendre el seu funcionament. Aquest és el nostre mètode de treball, basat en el model Biopsicosocial.

A l’hora de fer un abordatge terapèutic valorem diferents aspectes:

  • Els factors biològics de la persona, tant la part més innata determinada per la genètica com aspectes bioquímics del funcionament de l’organisme.
  • Tots els aspectes psicològics (pensaments, creences, actituds..) que generen certes emocions i condicionen el funcionament de la persona.
  • Per últim, igual d’importants són tots els factors socials, com l’estructura familiar, el cercle social, etc. que poden determinar l’aparició i evolució de diferents patologies.
LA PERSONA COM UN TOT

Veiem a la persona en el seu conjunt , on pensaments, emocions, relacions i cos s’interrelacionen i conflueixen per a que es trobi a si mateixa.

Donem molta importància a les relacions amb els altres, ja que pensem que determinen el desenvolupament individual de cada persona.

L’EINA PER AL DESENVOLUPAMENT
En el treball terapèutic facilitem el desenvolupament personal i fem èmfasi en la capacitat de les persones en prendre les seves pròpies decisions, de responsabilitzar-se d’aquestes mateixes i de desenvolupar les seves potencialitats.
EL PSICÒLEG AL SERVEI DE LA PERSONA, PER TAL QUE PUGUI ARRIBAR A ENTENDRE’S I DESENVOLUPAR-SE.

Dins d’aquesta visió incorporem conceptes terapèutics de la psicologia sistèmica i cognitiva.

CONTACTE

Contacta amb nosaltres quan estiguis preparat
Plana de l’Hospital 15,
08172 Sant Cugat del Valles
hola@psiquecugat.com

935 891 437 | 672 794 607Contacte

Contacta amb nosaltres quan estiguis preparat
Plana de l’Hospital 15,
08172 Sant Cugat del Valles
hola@psiquecugat.com
935 891 437 | 672 794 607