Psiquecugat és un centre multidisciplinar de l’àmbit de la psicologia i l’educació, que té com a finalitat donar suport terapèutic a nens, adolescents i adults.

Està format per un equip de professionals especialitzats que treballa de forma coordinada  per tal de tenir una visió global de la persona que afavoreixi l’abordatge terapèutic i d’aquesta manera poder satisfer les seves necessitats amb la finalitat d’aconseguir l’equilibri i  el benestar emocional de cada persona.

 

 

El nostre model d’atenció es fonamenta en el model Biopsicosocial, que entén la persona en la seva globalitat i fa èmfasi en la importància dels factors biològics, psicològics i socials per poder entendre el seu funcionament.

 

Per nosaltres és important alhora de fer un abordatge terapèutic valorar els aspectes biològics de la persona, tant la part més innata determinada per la genètica com aspectes bioquímics del funcionament de l’organisme, però també tots aquells aspectes psicològics (pensaments, creences, actituds..) que generen certes emocions que condicionen el nostre funcionament. I per últim, igual d’importants són tots els factors socials, com l’estructura familiar, el cercle social … que poden determinar l’aparició i l’evolució de diferents patologies.

 

En base a això, el nostre model d’intervenció està basat en la psicologia humanista que es fonamenta en la creença de que l’ésser humà ha de considerar-se com un TOT. Veiem a la persona en el seu conjunt , on pensaments, emocions, relacions i cos s’interrelacionen i conflueixen per a que es trobi a si mateixa. Donem molta importància a les relacions amb els altres, ja que pensem que determinen el desenvolupament individual de cada persona.

 

En el treball terapèutic  facilitem el desenvolupament personal i fem èmfasi en la capacitat de les persones en prendre les seves pròpies decisions, de responsabilitzar-se d’aquestes mateixes i de desenvolupar les seves potencialitats.

El psicòleg serveix d’eina, per a que la persona pugui arribar a entendre’s i desenvolupar-se.

Dintre d’aquesta visió  incorporem conceptes terapèutics de la psicologia sistèmica, cognitiva i tècniques innovadores com la teràpia en EMDR.