Servei de prevenció, diagnòstic i tractament a infants de 0-6 anys.

L’Atenció Precoç, és un conjunt d’intervencions dirigides a l’infant, a la família i al seu entorn, que tenen l’objectiu de donar resposta el més aviat possible a les necessitats temporals o permanents que tenen els nens amb problemes de desenvolupament.

  • Intervenció amb el nen: Té com a objectiu facilitar l’adquisisció de les habilitats adaptatives, potenciar l’autoestima, la capacitat d’autodirecció, el màxim grau d’autonomia personal i promoure la seva individualitat.

 

  • Intervenció amb la família: L’objectiu és facilitar la implicació de la família en tot el procés d’intervenció, promoure la cooperació dels pares i donar-li suport.

 

  • Intervenció a l’entorn: l’objectiu principal és promoure la integració social, facilitant l’adaptació dels entorns i alhora facilitar estratègies i recursos que li permetin una integració positiva.

A Psiquecugat tenim un equip pluridisciplinar d’Atenció Precoç format per una neuropsicóloga, logopeda, psicòloga infantil, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional.

Metodologia de treball a la Unitat D’atenció Precoç

1. Visita d’Acollida: Visita realitzada amb la família que té com a objectius:

  • Primer contacte amb la família, comunicació del funcionament de l’equipament.
  • Realització de la història clínica de l’infant i recollida d’informes mèdics.

2 . Avaluació de l’Infant: Es realitza una evaluació general, valorant tots els aspectes dels seu desenvolupament en diferents àrees: Cognitiva, Motriu, Llenguatge i Comunicació.

3. Avaluació de la família i l’entorn: Es realitza una recollida d’informació respecte la família, l’escola i altres entorns de funcionament de l’infant.

4. Establiment d’un Programa d’Intervenció: Aquest es realitza en base als resultats obtinguts en les avaluacions i es plantegen els objectius terapèutics